გა-SPIN-ე 24 საათში ერთხელ და დააგროვე SWAPS ტოკენები, სატოშები და DOGE