ხშირად დასმული კითხვები

ვეცდებით ყველა ძირითად კითხვაზე გიპასუხოთ 😊

რეგისტრაცია

ტრანზაქციის განსახორციელებლად რეგისტრაციისა და ვერიფიკაციის გავლა აუცილებელია „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონის მე-3 თავის მე-10 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად.
რეფერალური კოდის მეშვეობით ერთგული მომხმარებლები აზიარებენ ინფორმაციას Coinswap-ის შესახებ, ჩვენ კი მათ Coinswap-ის ტოკენით ვაჯილდოვებთ. დეტალური ინფორმაცია მალე გამოქვეყნდება.
აღნიშნული მოთხოვნა მოგვწერეთ შიდა პანელში

ხშირად დაშვებული შეცდომები

საბანკო ანგარიშზე ჩაგერიცხებათ ელექტრონული საფულის ერთჯერად მისამართზე ჩარიცხული სტაბილური კოინის ექვივალენტი სტანდარტული ვალუტა (ლარი/აშშ დოლარი).

www.coinswap.ge-ს ექაუნთზე სტაბილური კოინის მიღებას სჭირდება ელექტრონული საფულის ერთჯერადი მისამართის გენერირება ყოველი ტრანზაქციისთვის. ელექტრონული საფულის ვადაგასულ/განმეორებით მისამართზე გაგზავნილი სტაბილური კოინი არ ისახება თქვენს ექაუნთზე. ამ შემთხვევაში მოგვწერეთ გამოყენებული მისამართი შიდა პანელში.

⚠ გაითვალისწინეთ: შეცდომით გადმორიცხული კრიპტოვალუტა არ აისახება www.coinswap.ge-ს ელექტრონული საფულის ერთჯერად მისამართზე ავტომატურად. დაკარგული კრიპტოვალუტის მოძიების პერიოდი არის 1 თვე.

მოგვწერეთ შიდა პანელში:

 • ელექტრონული საფულის ერთჯერადი მისამართი
 • გადმორიცხული კოინის დასახელება
 • გამოყენებული ქსელის დასახელება

კონვერტაცია, ტრანზაქცია და ლიმიტი

თქვენს მფლობელობაში არსებული ელექტრონული საფულიდან/ბირჟიდან (Binance, StepN, Metamask და სხვა) თანხის www.coinswap.ge-ზე გადარიცხვისთვის საჭიროა:

 • www.coinswap.ge-ზე რეგისტრაცია და ვერიფიკაცია
 • ელექტრონული საფულის ერთჯერადი მისამართის დაგენერირება www.coinswap.ge-ზე, სადაც მიუთითებთ ჩასარიცხ სტაბილურ კოინს (USDT, USDC, BUSD), მის რაოდენობას და თქვენს სახელზე რეგისტრირებულ საქართველოს ბანკის ანგარიშის ნომერს (IBAN-ს)
 • თქვენი ელექტრონული საფულიდან/ბირჟიდან (Binance, StepN, Metamask და სხვა) სტაბილური კოინის გამოგზავნა www.coinswap.ge-ზე შესაბამისი ქსელის მეშვეობით
ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპების წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში სტაბილური კოინი www.coinswap.ge-ს ელექტრონულ საფულეზე აისახება მაქსიმუმ 1 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც დაიწყება თქვენი სტაბილური კოინის (USDT, USDC, BUSD)-ის კონვერტაციის/გადმორიცხვის პროცესი.
www.coinswap.ge-ზე შეგიძლიათ დააკონვერტიროთ მხოლოდ მხარდაჭერილი სტაბილური კოინები შესაბამისი ქსელების მეშვეობით. პერიოდულად დაემატება ახალი კრიპტოვალუტები.

 • USDT - ქსელები: Tron (TRC20), Solana, Polygon, BSC (BEP20)
 • USDC - ქსელები: Tron (TRC20), Solana, Polygon, BSC (BEP20)
 • BUSD - ქსელები: BSC (BEP20)
⚠ გაითვალისწინეთ: სტაბილური კოინისა და ქსელის არევა იწვევს კრიპტოვალუტის დაკარგვას ქსელში! ტრანზაქციის სწორად განხორციელება არის მომხმარებლის პასუხისმგებლობა, Coinswap-ის ჯგუფი ანგარიშვალდებულია მხოლოდ მის პლატფორმაზე ასახული კრიპტოვალუტით და არ აქვს წვდომა თქვენს მფლობელობაში არსებულ გარეშე ელექტრონულ საფულეებთან. დაკარგული კრიპტოვალუტის მოძიების პერიოდი არის 1 თვე.
სტაბილური კოინი არის კრიპტოვალუტა, რომლის ღირებულება შესაბამისი ქვეყნის ეროვნული ვალუტის ტოლია. www.coinswap.ge-ზე წარმოდგენილი სტაბილური კოინები (USDT, USDC, BUSD) არის აშშ დოლარის ექვივალენტი. შესაბამისად, 1 USDT = 1 აშშ დოლარი, 1 USDC = 1 აშშ დოლარი, 1 BUSD = 1 აშშ დოლარი.

⚠ გაითვალისწინეთ: სტაბილური კოინის გამართულობა არის მისი გამომშვები კომპანიის ვალდებულება. სტაბილური კოინი, ისევე როგორც ნებისმიერი კრიპტოვალუტა არის მაღალი რისკის მატარებელი აქტივი. ამგვარად, არსებობს მისი გაუფასურების რისკი. Coinswap-ის ჯგუფი არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე კრიპტოვალუტის (მათ შორის სტაბილური კოინების) ან მათი ქსელების გამართულობასთან დაკავშირებით.

www.coinswap.ge-დან თქვენს საბანკო ანგარიშზე სტანდარტული ვალუტის (ლარი/აშშ დოლარი) გადარიცხვა მომხმარებლის საქართველოს ბანკის ანგარიშზე ხორციელდება სტაბილური კოინის ასახვიდან 30 წუთის განმავლობაში.

⚠ გაითვალისწინეთ: ტრანზაქციის სწორად განხორციელება არის მომხმარებლის პასუხისმგებლობა, Coinswap-ის ჯგუფი პასუხისმგებელია მხოლოდ მის პლატფორმაზე ასახული კრიპტოვალუტით და არ აქვს წვდომა თქვენს მფლობელობაში არსებულ გარეშე ელექტრონულ საფულეებთან. სტაბილური კოინისა და ქსელის არევა იწვევს კრიპტოვალუტის დაკარგვას ქსელში! შეცდომით განხორციელებული ტრანზაქციის დაყოვნების ვადა - 1 თვე.

ველოდებით დეპოზიტზე კრიპტოვალუტის ჩარიცხვას - ელექტრონული საფულის ერთჯერადი მისამართი დაგენერირებულია, თუმცა სტაბილური კოინი ჯერ არ მიღებულა

მუშავდება ბანკში - სტაბილური კოინი მიღებულია და დაიწყო საბანკო გადარიცხვის პროცესი

დასრულებულია - ტრანზაქცია წარმატებით დასრულდა და მომხმარებელს ჩაერიცხა მოთხოვნილი თანხა

გაუქმებულია - ერთჯერადი ელექტრონული საფულის მისამართი დაგენერირების შემდეგ გავიდა 1 საათი და სტაბილური კოინი არ ჩარიცხულა

მინიმალური ლიმიტი: 5 აშშ დოლარი/USDT/USDC/BUSC

მაქსიმალური ლიმიტი:
 • ერთჯერადი ტრანზაქცია - 4500 აშშ დოლარი/USDT/USDC/BUSD
 • მრავალჯერადი ტრანზაქცია (1 კვირის ჭრილში) - 20 000 აშშ დოლარი/USDT/USDC/BUSD

⚠ გაითვალისწინეთ: დიდი მოცულობის ბრუნვის გამოვლენის შემთხვევაში მომხმარებელმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონის შესაბამისად უნდა დააფიქსიროს ინფორმაცია მისი შემოსავლის წყაროსთან დაკავშირებით, ელექტრონულ საფულესთან მოსალოდნელ ბრუნვასთან და ტრანზაქციების სიხშირესთან დაკავშირებით და ატვირთოს შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ი

 • 0-100 აშშ დოლარის ჩათვლით - 1 აშშ დოლარი
 • 101 აშშ დოლარიდან - 1%-დან 2%-მდე დინამიური ტარიფი*

*დინამიური საკომისიო საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ კრიპტოვალუტისა და სტანდარტული ვალუტის მოთხოვნა-მიწოდების საფუძველზე დადგენილი საუკეთესო ტარიფი მოცემულ დროში

სტანდარტული ვალუტა (ლარი/აშშ დოლარი) ჩაგერიცხებათ თქვენ მიერ მითითებული საქართველოს ბანკის ანგარიშის ნომერზე (IBAN-ზე).

⚠ გაითვალისწინეთ:

 • www.coinswap.ge-ზე ვერიფიცირებული პირის სახელი და გვარი უნდა ემთხვეოდეს თქვენ მიერ მითითებული საბანკო ანგარიშის მფლობელის სახელსა და გვარს
 • www.coinswap.ge-დან მისაღები სტანდარტული ვალუტა (ლარი/აშშ დოლარი) უნდა ემთხვეოდეს საქართველოს ბანკის ანგარიშის ვალუტას

მოთხოვნილი თანხის ლარში ჩარიცხვა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ელექტრონული საფულის ერთჯერადი მისამართის გენერირების დროს მიუთითებს ლარის ანგარიშის ნომერს (IBAN-ს). აშშ დოლარიდან ლარში კონვერტაცია კი ხდება საქართველოს ბანკის მიერ დადგენილი კურსის მიხედვით.
თანხის მისაღებად უნდა დააფიქსიროთ მხოლოდ საქართველოს ბანკის ანგარიშის ნომერი (IBAN) “GE00BG0000000000000001” ფორმატში.